ശനിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 12, 2013

6 പെങ്ങൾചേർച്ചവഴിയരികത്തെ
നരച്ച ചോക്കുചിത്രങ്ങളെന്നും,
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിന്റെ
നട്ടുച്ചവൈകൃതങ്ങളുടെ
പരിഛേദമായിരുന്നു.

പൊടിയിൽ മങ്ങിയടർന്ന
ചന്തം കെട്ട ചന്തകൾ.
പുരുഷന്റെ ഉള്ളുചീച്ചിലിൽ
പെണ്ണ്
ഉപകരണമാകന്ന തെരുവുകൾ.

മുന്നിടങ്ങളിലെ
കാഴ്ചയേറ്റങ്ങളിൽ,
നാട്യ-വെണ്മ നേട്ടങ്ങളിൽ,
പിൻപുറങ്ങളിൽ
ഇരവ് പൊന്തുകയായിരുന്നു.

കാട്ടുപന്നികൾ
മുള്ളു തൂത്ത കാട്ടിടവഴികളിൽ
തേറ്റ മൂർച്ചയാൽ
ചേർച്ചകൾ മുറിയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
പെണ്ണെന്ന പെങ്ങൾ ചേർച്ചയെ.
സമത്വമണയാത്ത പെങ്ങൾ ചേർച്ചയെ.
പ്രതിജ്ഞ പറയുന്ന പെങ്ങൾ ചേർച്ചയെ.

ഞങ്ങൾ,
പെണ്ണും ആണുമല്ല,
കഠിനതാഡനങ്ങളിലും
ഉറയാതകന്ന് മാറുന്ന
ആണിയിട്ട
കൃത്രിമചേർച്ചകളല്ല.
പെങ്ങളാങ്ങള ചേർച്ചകൾ.
പച്ചമാനുഷച്ചേർച്ചകൾ.
തെരുവുതോറുമലയും,
തെരുവുകീറിയലറും,
മാനക്കോമരങ്ങളായുറയും,
ഞങ്ങൾ
പെങ്ങളാങ്ങളച്ചേർച്ചകൾ.
പച്ചമാനുഷച്ചേർച്ചകൾ.

മഴയിൽ ഈറച്ച വഴികൾ,
പഥികപാദങ്ങളിൽ
മൺചിത്രം ചമയ്ക്കുന്നൂ.

കാലിന്റെ
വ്രണിത നഗ്നതയിൽ
വേദനപ്പാച്ചിൽ.
ഉള്ളുനീറ്റുമൊരു
പെങ്ങൾ നഷ്ടം.

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. പൊടിയിൽ മങ്ങിയടർന്നചന്തം കെട്ട ചന്തകൾ.പുരുഷന്റെ ഉള്ളുചീച്ചിലിൽപെണ്ണ്ഉപകരണമാകന്ന തെരുവുകൾ.

  കവിത നന്നായി

  ശുഭാശംസകൾ....

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഉണ്ട്, ഉള്ളുനീറ്റി ഒരുപാട് പെങ്ങള്‌ നഷ്ടങ്ങള്‌.
  ഒപ്പമുണ്ട് നീറുന്ന രോക്ഷവും. വെറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ,ഈ വെറിയന്മാരുടെ സൃഷ്ടികര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് കൈ കഴുകുന്ന, വരിയുടച്ച് ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് കല്ലെറിയുന്ന സമൂഹ ധര്‍മ്മത്തിന്റെ കപട്യത്തത്തില്‍.
  ഇത്രയായിട്ടും പുരുഷവര്‍ഗ്ഗത്തിലെ പകര്‌ച്ച വ്യാധി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചര്‍ച്ചകള്‍ പോകാത്തതില്‍.

  കൊടിയ ശിക്ഷകളില്‍ നീതിപുലരട്ടെ.സമൂഹനന്മ പുഷ്പ്പിക്കട്ടെ ..


  രഞ്ജിത്ത്, കവിത കൊണ്ട മനസിനും കവിതക്കും സലാം.മോഹിപ്പിക്കുന്ന പറച്ചിലാണ് കവിതയുടെതെന്നുകൂടി ചേര്‍ക്കട്ടെ.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. പച്ചമാനുഷച്ചേര്‍ച്ചകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. ഉള്ളുനീറ്റും വരികള്‍
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. വെറും കാട്ടു പന്നികളുടെ വിളയാട്ടം.......

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ