വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 14, 2013

16 നദി എന്നും വിപ്ലവസ്മരണയാണ്,ദാഹശമനിയാണ്


ഉള്ളുവെന്തു നീരെരിഞ്ഞ്,
വിണ്ടടർന്ന ഭൂമിയിൽ,
ജീവസ്സറ്റ മൺവഴിയായ്
പോയ കാലമോർത്തിടാം.

നദി,
നിറമില്ലാത്തപ്പോഴും
മണമില്ലാത്തപ്പോഴും
ദാഹത്തിന്റെ അവസാനമാണ്.

നദി,
അഴുക്കുള്ളപ്പോഴും
ഒഴുക്കുള്ളപ്പോഴും,
ഉപേക്ഷ കൂടാതെ പേറുന്ന
സ്മൃതിസഞ്ചികൾ.

ഉള്ളുവെന്തു നീരെരിഞ്ഞ്,
വിണ്ടടർന്ന ഭൂമിയിൽ,
ജീവസ്സറ്റ മൺവഴിയായ്
പോയ കാലമോർത്തിടാം.

തെന്നലിന്റെ തേങ്ങലിൽ
തുള്ളിത്തെറിച്ചും,
കരയെ കുളിർപ്പിച്ചും,
കാടു തളിർപ്പിച്ചും,
തെന്നിപ്പറക്കുന്ന
നീരണിച്ചാലുകൾ

സഹ്യന്റെ വേരുകൾ
നാല്പത്തിനാലായി,
നീണ്ടും തിരിഞ്ഞും
പിരിഞ്ഞുമിന്നൊറ്റയായ്,
സാഗരസാരത്തിൽ
ഒട്ടാകെയാഴ്ത്തുന്നു.

കടലിന്റെ കൈകളിൽ
കാണാക്കയങ്ങളിൽ,
ഒരു തളിർപെണ്ണായി ഞെരിയുമ്പോൾ,
വായുവിൻ നിത്യനിരാസമോർത്തെത്തുന്ന
മനുഷ്യപിണ്ഢം തുണയാകുന്നു.

ഉള്ളുവെന്തു നീരെരിഞ്ഞ്,
വിണ്ടടർന്ന ഭൂമിയിൽ,
ജീവസ്സറ്റ മൺവഴിയായ്
പോയ കാലമോർത്തിടാം.

ആമസോണോർമ്മകൾ*;
മൊണ്ടെയ്നിനോർമ്മകൾ*;
കാടിന്റെ മറകളിൽ
പിടയുന്ന കൈവഴികൾ,
പുതിയ ലോകത്തിന്റെ
പുതുവിപ്ലവങ്ങൾക്ക്
വീരത്വരകങ്ങളാകുന്നൂ.
ദാഹമന്ദീകാരിയാകുന്നൂ.

ഉള്ളുവെന്തു നീരെരിഞ്ഞ്,
വിണ്ടടർന്ന ഭൂമിയിൽ,
ജീവസ്സറ്റ മൺവഴിയായ്
പോയ കാലമോർത്തിടാം.

മേനി നൊന്തു ചങ്കെരിഞ്ഞ്
കാതുടച്ചു പാടിടാം,
ഓർമ്മകളിൽ ചോരവീണ
വിപ്ലവത്തിൻ ഗാഥകൾ.


*മൊണ്ടെയ്ൻ,ആമസോൺ :ലാറ്റിനമേരിക്കൻ നദികൾ

16 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മേനി നൊന്തു ചങ്കെരിഞ്ഞ്
  കാതുടച്ചു പാടിടാം,
  ഓർമ്മകളിൽ ചോരവീണ
  വിപ്ലവത്തിൻ ഗാഥകൾ.


  പാടാം

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. പാടാം നമുക്കുപാടാം....
   വിപ്ലവത്തിൻ ഗാഥകൾ...
   അഭിപ്രായത്തിനു നന്ദി അജിത്തേട്ടാ....

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. നദി,
  നിറമില്ലാത്തപ്പോഴും
  മണമില്ലാത്തപ്പോഴും
  ദാഹത്തിന്റെ അവസാനമാണ്.

  ശുഭാശംസകള്‍ ........

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. ജീവസ്സുറ്റ വരികളില്‍ ജീവസ്സറ്റ നദികളുടെ ഓര്‍മ്മകളും,രോദനങ്ങളും...
  ആസംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. നദികളുടെ ആത്മസഞ്ചാരതീരങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും സമന്വയിച്ചപ്പോള്‍ ജലപ്രതിബിംബത്തിലെന്ന പോലെ മനോഹരമായി.ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. നദികള് മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിലാണല്ലോ...എന്നിട്ടും..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 6. നന്നായിരിക്കുണൂ... രഞ്ജിത്തേ...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 7. മേനി നൊന്തു ചങ്കെരിഞ്ഞ്
  കാതുടച്ചു പാടിടാം...

  ഓർമ്മകളിൽ ചോരവീണ
  വിപ്ലവത്തിൻ ഗാഥകൾ.

  ഉയരട്ടെ വിപ്ലവത്തിന്‍ ഗാഥകള്‍...,...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ