ബുധനാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 03, 2013

18 കടലടുപ്പ്

അടുപ്പൊരു കടലാണ്.

കഞ്ഞിക്കലത്തിന്റെ
അടർന്ന വക്കുണ്ടാക്കുന്ന നദീമുഖത്ത്
കണ്ണീരുപ്പൊഴുകിച്ചേരും ഇടയ്ക്ക്.


വീട്ടിലെ
മർദ്ദവ്യതിയാനക്കാറ്റും,
ചടുല മർദ്ദനക്കാറ്റും
ആഞ്ഞു വീശുന്നത്ഇവിടെയാണ്.

അനന്തതയിലെ
ഘോരബാന്ധവങ്ങളുടെ കഥ
കടൽ പറയുമ്പോൾ,
മുക്കല്ലിടുക്കിലെ
ചാരബാന്ധവങ്ങളുടെ നിരർത്ഥകത
അടുപ്പ് പറയുന്നു.

സന്ധ്യാസൂര്യന്റെ വേർപാടിൽ,
കടൽ മുഖം കറുപ്പിയ്ക്കുമ്പോൾ,
കനൽസൂര്യന്മാരുടെ വേർപാടിൽ,
അടുപ്പ് പ്രതിഷേധക്കരി പുതക്കുന്നു.

ഇത്
കഥകളില്ലാത്ത,
കവിതയില്ലാത്ത,
പുകയുരഞ്ഞു
ചുമച്ചു തേയുന്ന,
കടലടുപ്പുകൾ.
കള്ളു നാറുന്ന
അമ്മനീറ്റലുകൾ.

18 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. അതെ, അടുപ്പൊരു കടലാണ്...
  അടുക്കള ഒരു പ്രപഞ്ചവും...

  നല്ല കവിത തന്നെ... ആശംസകള്‍...,..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മറുപടികൾ
  1. കല്ലേറും നീറ്റവും...
   വ്രണമാകും നാറ്റമാകും

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 3. അനന്തതയിലെ
  ഘോരബാന്ധവങ്ങള്‍
  മുക്കല്ലിടുക്കിലെ
  ചാരബാന്ധവങ്ങള്‍
  നന്നായിരിക്കുന്നു,അടുപ്പ് പറയുന്ന പൊള്ളുന്ന വാക്കുകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. രചയിതാവ് ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. വയറു പൊത്തി ഏങ്ങിയേങ്ങിക്കരയുന്ന കണ്ണിലുമുണ്ട് രണ്ട് കടലുകൾ.!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 6. കടലിരമ്പുന്നു,
  അടുപ്പുവിറക്കുന്നു!
  ആശംസകള്‍

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ