ചൊവ്വാഴ്ച, മേയ് 13, 2014

ശരീരപ്രാന്തം

വായ്‌ ഒരു നഗരമാണ്.
രണ്ടു വരി
പല്ല് പാതയിലൂടെ,
വെള്ള പൂശിയ ചിരിവണ്ടികളും
കണ്ണിറുക്കി
കടിച്ചിറക്കിയ ദേഷ്യവണ്ടികളും
ഇടതടവില്ലാതെ പായുന്ന നഗരം.