തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 18, 2014

ഒടുക്കം

ഏതൊരു മരത്തിനും
കോടാലി വീഴുന്ന മരണാസന്നതയില്‍
പറയാനുള്ളത്,
ഇളം വേരുകൊണ്ട് കുത്തിക്കീറി,
മേനിക്കനം കൊണ്ട് അമര്‍ത്തിക്കൊന്ന്‍
വളരാനെല്ലാം വലിച്ചൂറ്റിയ
മണ്ണിനെപ്പറ്റി മാത്രമാണ്.

മനുഷ്യര്‍
അച്ഛനമ്മമാരെയോര്‍ക്കുന്നതുപോലെ.