വ്യാഴാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 10, 2014

0 കസേര

വീഴാതെ താങ്ങിയും,
വലിച്ചേറിൽ പരിഭവിക്കാതെയും,
നടുതകർന്ന് നേടിയത്
പിന്നാമ്പുറത്തെ മൂലയാണല്ലേ,
അമ്മേ?

0 മഹാനായ വായനക്കാരന്റെ മറുചിന്തകള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ