വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 20, 2014

0 വാലറ്റ്

കീശയിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ പലകപ്പുറം.
പലകപ്പുറത്തൂന്നു ചാടിയാൽ കീശ.

ശ്വാസരാഹിത്യത്തിന്റെയും

സ്നേഹരാഹിത്യത്തിന്റെയും 
ക്രസ്റ്റിനും ട്രഫിനും ഇടയിൽ കിടന്നു 
തലതല്ലി വിറക്കുകയാണ്.....
ഒരു വാലറ്റ് !

0 മഹാനായ വായനക്കാരന്റെ മറുചിന്തകള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ