ശനിയാഴ്‌ച, മേയ് 10, 2014

പ്രണയം

മാറാലപ്പെണ്ണേ ഈ ചകിരിച്ചെറുക്കനെ
പൊതിഞ്ഞൊന്നു കിടക്കാമോ...
കുതറിത്തെറിക്കുന്ന നാരൻ കുറുമ്പിനെ
രണ്ടുമ്മവച്ചടക്കാമോ..