ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 10, 2014

0 ചീപ്പ്

ഒരുപാട് കാട്ടുവഴികളിലൂടെ 
തെക്കും വടക്കും പാഞ്ഞിട്ടും,
ഇന്നും ലക്ഷ്യമെത്താതെ,
പലകപ്പുറത്തെ പൊടി കിടക്കയിലും,
ടി വിക്കു മോളിലെ ഉരുകുന്ന ചൂടിലും 

തന്നെയാണ്,
ചീപ്പ്.

0 മഹാനായ വായനക്കാരന്റെ മറുചിന്തകള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ