തിങ്കളാഴ്‌ച, മാർച്ച് 10, 2014

0 മരണം

ന്റപ്പൂപ്പൻ,
ഉള്ളീന്ന് പൊള്ളി വന്ന്
തൊള്ളേന്നും കണ്ണീന്നും ചാടി
ഒറ്റപ്പോക്ക്

0 മഹാനായ വായനക്കാരന്റെ മറുചിന്തകള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ