ശനിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 26, 2010

12 നീയൊരു വേശ്യയായിപ്പോയല്ലേ... ?

ചുവന്നു വിളങ്ങിയ കാവല്മാടങ്ങളിലിന്നു
കറുപ്പ് പൂശിയിരിക്കുന്നു.
സ്വാര്‍ത്ഥ ജല്പനങ്ങളില്‍
ആ ഗോളമിന്നു തിരിഞ്ഞു കറങ്ങിടുന്നു...
നിശയില്‍ വിളഞ്ഞൊളി  പെയ്ത
താരകേദാരവും കരിഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു...
കറുപ്പും ചുവപ്പും...
ആര്‍ത്തു രമിക്കുന്ന ഇരുട്ട് മാത്രം ചുറ്റും....


ഈ ഇരുട്ടിലാണ്
നിന്റെ മാറിടങ്ങളില്‍
ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ നഖക്ഷതങ്ങള്‍ പതിഞ്ഞത്....